Widget Image

„Escher – fenomen logicznego desigu” to projekt edukacyjny organizowany przez Fundację KOLOROWO oraz Szkołę KORNELÓWKA z Łodzi. Przewodnim elementem akcji jest organizacja ogólnopolskiego konkursu matematyczno-graficznego pt.: Matematyczne natchnienie dla artysty.

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco! Escher - fenomen logicznego designu.
Image Alt

O projekcie

Ambicją Fundacji KOLOROWO jest realizacja projektu w formie wydarzeń poświęconych promocji twórczości Maurits’a Cornelis’a Escher’a (holenderskiego artysty grafika) pod wspólnym tytułem „Escher – fenomen logicznego designu”. W ramach podejmowanych działań odbędą się:


1. Ogólnopolski konkurs matematyczno-graficzny;
2. Ogólnopolski konkurs dla młodych pasjonatów sztuki projektowania ubioru na projekt modowy inspirowany sztuką M. Eschera,
3. Warsztaty dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 20 roku życia przeprowadzenie w dniu finału oraz w dniu podsumowania projektu,
4. Warsztaty dla nauczycieli matematyki oraz przedmiotów artystycznych promujące sztukę M. Eschera i jej wielodziedzinowy charakter w procesie dydaktycznym nauczania matematyki,
5. Wernisaż prac laureatów konkursu graficzno-matematycznego połączony z wystawą wybranych dzieł M. Eschera,
6. Pokaz mody będący podsuwaniem konkursu na projekt modowy inspirowany twórczością M.Eschera.

Maurits Escher to najbardziej znany artysta w świecie nauki. Wystawa dział Escher’a towarzyszyła Międzynarodowemu Kongresowi Matematyków w Amsterdamie w 1954 roku. Jego twórczość, przemawiając językiem matematyki, do dziś kształtuje wyobraźnię plastyków, grafików komputerowych, filmowców i pasjonatów matematyki.

W Jego pracach można odnaleźć intrygującą rzeczywistość, pełną sprzeczności i fantazji, ale i matematycznej logiki. Mimo, że matematyka rzadko kojarzy się z prawami estetyki, to właśnie ona jest dla Escher’a głównym środkiem wizualnego przedstawienia wyobrażeń o rzeczywistości. Artysta świetnie wykorzystuje zasady rzutu środkowego i równoległego bazując zawsze na szczegółowych szkicach i matematycznych obliczeniach.

Szczególnym obszarem zainteresowań M. C. Eschera były tesselacje, czyli parkietaże płaszczyzny lub posadzki. Artysta tak pisał w liście do bratanka w 1944 roku:

„Na pierwszym miejscu w pracy stawiam dopełniający się bez reszty regularny podział płaszczyzny. We wszystkich rysunkach z ostatnich kilku lat pokrywam ją całkowicie przystającymi figurami, nie pozostawiając ani kawałka wolnej przestrzeni; moje rysunki nie maja końca i powtarzają się na nich bez przerwy te same elementy.”

Wszystkie wydarzenia objęte projektem są zapowiedzią pierwszej w Polsce wystawy prac M. C. Eschera, której realizację Fundacja KOLOROWO wraz z Fundacją M. C. Eschera w Hadze planują na 2020/21 rok. Projekt ma na celu poznanie kultury i sztuki M. C. Eschera oraz jej promocję w Polsce, w Łodzi, która jest członkiem sieci miast kreatywnych uhonorowanym przez Unesco tytułem Miasta Kreatywnego.

Projekt stanowi innowacyjną metodę w edukacji geometrycznej. Udział w warsztatach oraz konkursie matematyczno-graficznym ma służyć lepszemu zrozumieniu, a w rezultacie „polubieniu” geometrii – działu matematyki, który dla wielu uczniów stanowi przyczynę niepowodzeń szkolnych. Dzięki realizacji zajęć warsztatowych u beneficjentów nastąpi wzrost ogólnych zdolności poznawczych i logicznego myślenia, wzrost świadomości rozumienia pojęć geometrycznych wraz z opanowaniem odpowiednich umiejętności oraz rozwijanie wrażliwości geometrycznej do posługiwania się zdobytymi umiejętnościami w życiu codziennym. To daje możliwość przełożenia projektów geometrycznych na współczesny design w przemyśle projektowania tkanin, papierów oraz ceramiki łazienkowej.

M. C. Escher proponował zabawę architekturą, perspektywą i przestrzenią. Pod przewrotnym poczuciem humoru ukrywał matematyczną logikę i prawa estetyki ustanawiając matematykę środkiem przekazu. W swoich pracach zaskakuje głębią treści i znaczeń we współczesnym designie. Włoskie inspiracje i subiektywne środki wyrazu ukształtowały twórczość Eschera jako prekursora łączenia dziedzin nauk ścisłych w pełnym przestrzennej głębi artystycznym wyrazie. Wielki miłośnik geometrii i perspektywy wykorzystał zaskakujące połączenia firm oraz iluzję do tworzenia sztuki.

Przedsięwzięcie „Escher – fenomen logicznego designu” nawiązuje do promocji sztuki międzykulturowej i podstaw współczesnego designu. Projekt ukazuje połączenie dziedzin naukowych: matematyki, designu, psychologii i historii sztuki. Wspieranie działań z zakresu edukacji kulturowej i animacji społeczno-kulturalnej oraz promocja dokonań artystycznych dzieci i młodzieży będą odbywały się poprzez realizację warsztatów z udziałem dzieci i młodzieży, wernisażu prac laureatów konkursu (Matematyczne natchnienie dla artysty) oraz pokazu mody inspirowanego twórczością M. C. Eschera.